Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Регистрация
Войти на сайт | Регистрация

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области

официальный сайт

Get Adobe Flash player

Государственные символы

      

   

  
 

Послание Президента


Аким Жамбылской области


Блог руководителя


Опросник

 1. Знакомы ли Вы с содержанием программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»?
 2. Поддерживаете ли Вы предложенный Главой государства курс духовной модернизации казахстанского общества и каждого Казахстанаца?
Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания

  «Нурлы жол» - путь в будущее

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИНВЕСТОРА

    


 

КАТАЛОГ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

    


 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ТРЕБУЮЩИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ

    


      

  
 

КАРТА СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ТАРАЗ

    

  
 

Карта общераспространенных полезных ископаемых области

    

  
 

Карта твердых полезных ископаемых области

    

Новости

RSS
 • 5 Февраля 2018

  Мәлімет үшін !

  Лизинг берушілер, ломбардтар, риэлторларға және бағалы металдар мен асыл тастар, олардан жасалған зергерлік бұйымдардың дилерге
  мәлімет үшін


      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет), Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңының (бұдан әрі – КЖ/ТҚҚ туралы Заң) 3-бабының 1-тармағы 13)-16)-тармақшаларына сәйкес,
      лизинг беруші ретінде лизингтік қызметті лицензиясыз жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;
      ломбардтар;
      бағалы металдармен және асыл тастармен, олардан жасалған зергерлік бұйымдармен операцияларды жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар;
      жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату мәмілелерін жүзеге асыру кезінде делдалдық қызметтер көрсететін дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар қаржы мониторингі субъектілеріне жатады деп білдіреді.
      Қаржы мониторингі субъектілерімен міндетті түрде орындау үшін КЖ/ТҚҚ туралы Заңымен рәсімдер көзделген.
      КЖ/ТҚҚ туралы Заңының 3-бабы 3-тармағына сәйкес, жоғарыда көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен Комитетке, қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама жіберуге міндетті.
      «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қаржы мониторингі субъектісі болып табылатын тұлға қызметінің басталуы немесе тоқтатылуы туралы хабарлама, «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқорлар» ақпараттық жүйесінде (www.elicense.kz) («Қаржы» бөлігі – «Хабарлама жасау тәртібі») автоматтандырылған.
      Қызметті бастағаны туралы хабарламаны қағаз жүзіндегі жіберген тұлғаларға, осы жүйе арқылы хабарламаны қайта жіберу талап етілмейді.
      Қазақстан Республикасы «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңының 17-бабы 2-тармағына сәйкес, жеке және заңды тұлғалардың осы Заңда рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібі белгіленген қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) тиісті рұқсатты алмай немесе тиісті хабарламаны жібермей жүзеге асыруына жол берілмейді.
      КЖ/ТҚҚ заңнаманың орындау үшін қаржы мониторингі субъектілері, КЖ/ТҚҚ туралы Заңының 4-бабымен көзделген, қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операциялар туралы мәлiметтер мен ақпаратты жіберуге міндетті.
      КЖ/ТҚҚ туралы Заңының 10-бабы 2-тармағына сәйкес жоғарыда көрсетілген қаржы мониторингі субъектілері мәліметтер мен ақпаратты бөлiнген байланыс арналары арқылы ұсынады.
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысымен бекітілген Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын 3-тармағы 1-бөлігіне сәйкес, Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) - 6), 8) - 17) тармақшаларында көрсетiлген қаржы мониторингi субъектiлерi ұсынатын ақпарат операция жасалған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының телекоммуникация желілері (АРМ-СФМ) немесе XML пішімінде уәкілетті органның веб-порталы (Web-СФМ) арқылы жіберіледі.
      Комитеттін ресми интернет-ресурсында (kfm.gov.kz) «ҚМСК» - «ҚОМЖЖ» бөлігінде жүйелерінде тіркеу туралы ақпарат орналасқан.
      Web-СФМ жүйесі жеңілдетілген тіркеу болғаны және операциялардың үлкен емес саны бар қаржы мониторингі субъектілеріне арналған атап көрсетеміз.
      Осыған байланысты КЖ/ТҚҚ және рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамаларын бұзу жол бермеу мақсатында, КЖ/ТҚҚ туралы заңымен көзделген қажетті шараларды қабылдау, қызметті басталуы туралы хабарламаны жіберу және жоғарыда көрсетілген жүйелерінде тіркеу міндетті түрде ұсынамыз.


  Қазақстан Республикасы
  Қаржы министрлігінің
  Қаржы мониторингі комитеті

 • 1 Февраля 2018

  УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ !!!

  Большинство  субъектов  предпринимательства (тоговые  и спортивно-развлекательные центры, рынки, рестораны, кафе, гостиницы, зоны отдыха и т.п) в зависимости от полезной  полщади и вместимости  относятся  к объектам, увязвимым  в  террористическом  отношении (Постоновление Правительства №876 от 28 августа 2013 года).
      Согласно  законодательных актов  руководители (владельцы) объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от формы собственности с целью обеспечения антитеррористической защищенности обязаны:
  -обеспечить соответсвующий пропускной режим и оснастить объект современным инженерно-техническим  охранным оборудованием:
  -проводить обучение персонала по действиям при возникновении угрозы террористического характера.
      Указанное позволит заблаговременно создать условия, которые значительно затруднят совершение преступлений террористического характера (взрывы, поджоги, захваты заложников, отравление, анонимные угрозы и т.д ) а также даст возможность своевременно обнаружить их подготовку или совершение, быстро оповестить силовые структуры и до их прибытия максимально обезопасить объект и людей.
      Хотим довести до Вас, что принимаемые государством антитеррористические меры никоим образом не повлияют на эффективность ведения бизнеса (предусмотрены минимальные требования к технической оснащенности и вследствие этого значительно снижены затраты на ее финансирование).
      Кроме того, организация физической охраны и пропускного режима, применение видеонаблюдения позволит не только противодействовать проявлением терроризма, но и предупреждать другие виды преступлений, несущих угрозу безопасности объекта, сохранности имущества, жизни и здоровья персонала и посетителей.
      Следует отметить, что невыполнение указанных обязанностей влечет за собой ответственность предусмотренную законами Республики Казахстан (ст. 149 КоАП РК).
      Просим отнестись с пониманием и поддержать принимаемые государством меры по обеспечению антитерорристической защищенности субъектов предпринимательства.

  Областная Антитеррористическая комиссия

 • 16 Ноября 2017

  Первый туристический форум в Казахстане «ANCIENT TARAZ-2017»

  В Таразе 11 ноября в рамках программы «Рухани Қазына» впервые стартовал четырехдневный международный форум «ANCIENT TARAZ-2017», целью которого является развитие потенциала туристической отрасли Жамбылской области.

 • 7 Ноября 2017

  Құрметті Тараз қаласының тұрғындары мен қонақтары ! Халықаралық туристік форум және халықаралық көрме «ANCIENT TARAZ-2017»

  Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық дамыту басқармасының бастамасымен ағымдағы жылдың 11 – 14 қарашасында «Рухани қазына» бағдарламасы аясында «Ancient Taraz» Халықаралық туристік форумын өткізу жоспарланып отыр.

 • 7 Ноября 2017

  Для гостей и жителей города Тараз! Международный туристский форум и международная выставка «ANCIENT TARAZ-2017»

  Под председательством Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области планируется провести Международный туристический форум «Ancient Taraz-2017»  11-14 ноября этого года в рамках программы «Рухани Қазына».  

 • 2 Ноября 2017

  Үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кезекті бас қосу.

  Е.Манжуовпен бекітілген хат бойынша Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық дамыту басқармасының басқарма басшылары үкіметтік емес ұйым өкілдерімен кезекті бас қосуын өткізді. Басқарма басшылары 9 айлық көрсеткіш бойынша атқарылған жұмыстар жөнінде хабарламаларын оқып, Тараз қаласының ұйым өкілдері көптен бері мазалап жүрген сұрақтарына жауаптарын алды.

 • 31 Октября 2017

  Құрметті азаматтық сектор өкілдерінің назарына!

  Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды- инновациялық дамыту басқармасының ұйымдастыруымен 2017 жылдың 1 қараша күні сағат 16:00 де азаматтық сектор өкілдерімен басқарма басшыларының арасындағы халықтың өзекті мәселелерін шешу жолдарын қарастыру мақсатында өтетін кезекті кездесуге шақырамыз. Өтетін орны: Төле би 35 ,4 қабат мәжіліс залы.

 • 29 Сентября 2017

  «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА

  «Рухани жаңғыру» Бағдарламасы аясында «Тараз-Туризм» Туристік ақпараттық орталығының ұйымдастыруымен 2017 жылдың 21 және 22 қыркүйегі аралығында шетелдік және отандық туроператорларға арналған «SILK WAY тур» атты ақпараттық туры өткізілді.

 • 29 Сентября 2017

  ПО ПРОГРАММЕ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

  В соответствии с Программой «Рухани жаңғыру» 21-22 сентября 2017 года Туристским информационным центром КГУ «Тараз-Туризм» организован информационный тур под названием «SILK WAY тур» для иностранных и отечественных туроператоров.

 • 20 Сентября 2017

  Жамбыл облысы кәсіпкерлерінің назарына!

  Ісін жаңа бастаған жас кәсіпкерлерге, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан асқан адамдарға «Бизнестің жол қартасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде (өз бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру.

 • 20 Сентября 2017

  К сведению предпринимателей Жамбылской области!

  Предоставление начинающим предпринимателям, молодым предпринимателям, женщинам, инвалидам и лицам старше 50 лет государственных грантов (на создание собственного бизнеса) в рамках Единой  программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

 • 29 Августа 2017

  КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!!!

  Құрметті кәсіпкерлер «Тараз металлургиялық зауыты» ЖШС-нің негізінде «Тараз» Индустриалық паркі» жеке индустриалдық аймақ құрылғандығын хабарлаймыз!

 • 29 Августа 2017

  К сведению предпринимателей!!!

  Уважаемые предприниматели на базе ТОО «Таразский Металлургический Завод» создана частная индустриальная зона «Индустриальный парк «Тараз»

 • 24 Августа 2017

  «Туризм кластерін құру және дамыту мәселелері бойынша жұмыс тобын құру» туралы дөңгелек үстел өтті

  Жамбыл облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық дамыту басқармасының 2017 жылдың 23 тамыз күні «Туризм кластерін құру және дамыту мәселелері бойынша жұмыс тобын құру» ткралы дөңгелек үстел өтті.

 • 24 Августа 2017

  Круглый стол на тему «Создание рабочей группы по созданию и развитию туристического кластера»

  23 августа 2017 года Департамент предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области провел круглый стол на тему «Создание рабочей группы по созданию и развитию туристического кластера»

 • 15 Августа 2017

  Конкурстық комиссияның шешімі

  2017 жылдың 14 тамыздағы конкурстық комиссия мәжілісі № 73 Х А Т Т А М А С Ы Н Ы Ң көшірмесі

 • 15 Августа 2017

  Решение конкурсной комиссии

  Выписка из протокола №73 от 14 августа 2017 года заседания конкурсной комиссии.

 • 4 Августа 2017

  Қазақстан Республикасын Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Ақ жол» демократиялық партиясының төрағасы Перуашев Азат Тұрлыбекұлы Жамбыл облысына арнайы жұмыс сапары

  2017 жылғы 3 тамыз күні Қазақстан Республикасын Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Ақ жол» демократиялық партиясының төрағасы Перуашев Азат Тұрлыбекұлы Жамбыл облысына арнайы жұмыс сапарымен келді.

 • 4 Августа 2017

  Рабочии визит Депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель демократической партии «Ак жол» Азата Перуашева

  3 августа текущего года в Жамбылскую область прибыл с рабочим визитом Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председатель демократической партии «Ак жол» А.Перуашев.

 • 4 Августа 2017

  Жамбыл облысы әкімдігінің жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілері арасында бос мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға ішкі конкурс туралы хабарландыру

  Ішкі конкурс қатысушыларына арналған ортақ біліктілік талаптар: D-О-2 мемлекеттік әкімшілік лауазымдары санаттарына келесідей үлгілік біліктілік талаптары белгіленеді: жоғары білім; мынадай құзыреттердің бар болуы: бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік; жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс: 1) мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес, оның ішінде мемлекеттік органның штат кестесінде көзделген келесі төменгі санаттағы лауазымдарда немесе А-4, B-4, C-3, C-O-4, C-R-1, D-4, D-O-3, Е-2, E-R-1 санаттарынан төмен емес лауазымдарда немесе Тізіліммен айқындалған «А» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарында немесе саяси мемлекеттік лауазымдарда мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес;


Страницы: